onsdag 30 maj

15:57

Hantering av personuppgifter på Nya Äppelvikens Ridskola. Den 25 maj 2018 får hela EU en ny gemensam datalagstiftning. Lagstiftningen är tänkt att ge EU-medborgare mer kontroll över den data som finns insamlad om dem och hur den används. Det kräver bland annat att företagen informerar om vilka uppgifter som samlas in, hur de används, av vem de behandlas, varför de behandlas och hur länge de sparas.
Äppelvikens ridskola samlar in personuppgifter när du ansöker om att bli elev eller barn som vill bli elev. De uppgifter som vi kan komma att spara är födelsedatum (inte personnummer), namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kontaktuppgifter till anhöriga (namn, telefonnummer, adress).
Äppelvikens Ridskola använder uppgifterna för placering av elever i rätt ridgrupp, för fakturering samt vid behov kontakt med anhörig.
De företag som behandlar uppgifter på uppdrag av oss får del av den information som vi samlat in. Det gäller i första hand fakturering som utförs av auktoriserad revisionsbyrå som har avtal med Äppelvikens Ridskola samt har motsvarande sekretesspolicy som Äppelvikens Ridskola.
Uppgifterna sparas endast under den tid som personen är elev eller står på väntelista för en plats på Äppelvikens Ridskola.
Du har rätt att närsomhelst begära att Äppelvikens Ridskola raderar eller begränsar användningen av de uppgifter vi har om dig. Du har också möjlighet att skriftligt och kostnadsfritt begära registerutdrag över de uppgifter Äppelvikens Ridskola har om dig.

Kalendarium

Se alla kalenderhändelser