Säkerhet

Hästen har varit människans husdjur i flera tusen år. Ändå har hästen i hög grad kvar de instinkter som var nödvändiga för att kunna överleva som vildhäst. Hästen är fortfarande ett flockdjur som styrs av flyktinstinkten.

För att förebygga olyckor i vår samvaro med hästen och under ridningen jobbar vi i enlighet med den säkerhetspolicy som tagits fram av Svenska Ridsportförbundet och vi uppmanar er alla att läsa igenom policyn i sin helhet här

Det är av yttersta vikt att du alltid följer de regler som finns i stallet, fråga eller be om hjälp om du känner dig osäker i någon situation och följ alltid de instruktioner som ges på ridlektionen.