Om oss

Äppelvikens Ridskola drivs sedan 1980 av Claes och Marianne ’Vavva’ Lagergréen i form av aktiebolag. Familjen arrenderar Åkeshovs ridanläggning av Stockholms Stad. Numera är även sonen, Anders, delaktig i driften av ridskolan parallellt med sin karriär som tävlingsryttare inom hoppning på nationell nivå. Vavva’ Lageérgreen är ridskolechef och har till sin hjälp välutbildad personal som genomgått av Svenska Ridsportförbundet anordnade ridlärar- och ledarbildningar.

Ridskolan äger sammanlagt 58 hästar och ponnier varav majoriteten deltar i ridskoleverksamheten, ett tiotal är skolhästar under utbildning eller tävlingshästar som tävlas framgångsrikt av syskonen, Anders och Caroline, Lagergréen. Många av dessa blir efter tävlingskarriären läromästare för ridskolans elever.

Verksamheten bedrivs 7 dagar i veckan, antalet ridande är ca 600 per veckan. Inom ridskolan bedrivs ridning för både seniorer och juniorer samt special grupper i hoppning och dressyr.

Undervisning sker från nybörjarnivå till erfaren nivå på ponny, för häst lektioner krävs viss rid vana, undervisningen sker upp till LA nivå.

Historik

Vavva och Claes Lagergréen köpte Äppelviken Ridskola av Kalle och Gittan Svensson år 1980. Då låg ridskolan vid Stora Mossens ishall (nuvarande parkeringen). Byggnaden var mycket sliten och omodern med enbart 25 spiltor. Trots lokalerna så blomstrade ridskolan med fulla grupper och nöjda kunder i ett ridhus med måtten 16x32m.

1986 flyttade ridskolan till nya lokaler vid Åkeshovs slott. Omställningen var enorm med ordentliga stallar för 50 hästar och ett ridhus med måtten 22x45m samt uteridningsmöjligheter i Judarnskogens vackra natur. Ridskolan expanderade med dubbelt så många hästar och ponnys. Under årens lopp har rasthagar, skrittmaskin och 8 nya stallplatser tillkommit.

2010 invigdes det som nu kallas nya ridhuset (tiden går!). Ett fantastiskt ridhus med måtten 23x60m, underbart fin läktare, inglasad cafeteria mm. Nästa projekt blir en ny utebana som skall ligga längs med Åkeshovsvägen och när den är färdig kan man verkligen kalla ridanläggningen komplett!

Med gångavstånd till tunnelbanan och Brommaplans busstationer har vi hela Stockholm som upptagningsområde och vi hoppas att ridskolan kan fortsätta utvecklas tillsammans med elever och hästar i många år framöver.

Verksamhetsidé

Målsättningen med verksamheten på Äppelvikens Ridskola är att utbilda ryttarna, både barn och vuxna, i god ridning, hästhantering och hästkunskap. Verksamheten bedrivs i enlighet med Svenska Ridsportförbundets Hästhållningspolicy på en kvalitetsmärkt anläggning.

Undervisningen sker av väl utbildad personal på välskolade ponnier och hästar. Undervisningen sker från nybörjarnivå på ponny och med ett par års ridvana för hästryttare, upp till LA nivå, samt special grupper i hoppning och dressyr för de tävlingsintresserade ryttarna.

All undervisning sker med högt säkerhetstänkande enligt ’Säker med häst’, säkerhetsanvisningar utarbetade av Svenska Ridsportförbundet.

Läs det fullständiga dokumentet

Värdegrund

Värdegrunden för Äppelvikens Ridskola har arbetats fram i huvudsak tillsammans med ungdomarna i verksamheten i nära samarbete med styrelse och tävlingssektion för Bromma Ridklubb.

Vi värdesätter
• Respekt & kunskap, respekt för människor och miljön, kunskap söker vi och delar med oss av.

• Ärlighet & glädje, ärlighet eftersträvar vi genom öppenhet och glädje känner vi i gemenskapen.

• Kreativitet, vilja till utveckling och nya lösningar

• Rättvisa, genom horsemanship och sportsmanship

Vision

’Den svenska ridskolan skall vara världsledande vad gäller att förmedla kunskap, social gemenskap och ett livslångt intresse för hästar och ridning’

Ridskolans roll för den svensk ridsport är även i framtiden oerhört betydelsefull. Det är på ridskolan man kommer i kontakt med väl skolade hästar, som under välutbildad personal utbildar ryttare på ett säkert och utvecklande sätt.

Ridskolans roll är betydelsefull, den skall även i framtiden vara den plats där man, på ett otvunget sätt kan umgås med hästar och människor, en ’fritidsgård’ men också en skola för att lära.

Ridskolan är platsen där verksamheten innebär allt från motionsridning till tävling.
Källa: ’Framtidens Ridskola’, Svenska Ridsportförbundet

Äppelvikens Ridskolas ledning tillsammans med övriga representanter från näringen samt delegater från Svenska Ridsportförbundet diskuterade och analyserade den svenska ridskolans roll i framtiden, ett arbete som senare utmynnade i dokumentet vars delar omnämns ovan.

Läs det fullständiga dokumentet