Avbokning/uppsägning

Avbokning:

Avbokning sker via vår elevportal i Hippocrates Detta skall ske i så god tid som möjligt men senast kl.12.00 på vardagar och senast kl 08.00 på helger.

Igenridning

Igenridning junior och ungdom:

För att rida igen gör man det via vår elevportal Hippocrates, Vi har i stallet information om hur du loggar in och hur du tar dig vidare där. Om du har avbokat din lektion enligt ovan har du möjlighet att rida igen, i likvärdig grupp, i mån av plats. Ridskolan har ingen skyldighet att erbjuda igenridning utan det erbjuds i mån av plats. Max antal igenridningar per termin/ elev/ ridgrupp är 3 st. Återbetalning av avbokade lektioner sker ej. Ridskolan förbehåller sig rätten att neka igenridningar vid speciella tillfällen t ex sjuka hästar, tävlingar etc. Igenridningar kan inte flyttas över nytt ridår dvs vårterminens igenridningar går inte att föras över till höstterminen.Undantag ifrån ovan sker om du skadat dig i samband med ridning på vår anläggning.

Sälja lektioner och igenridning senior:

Ridskolan erbjuder inte igenridning för seniorer. Rider du i seniorgrupp finns möjlighet att sälja sin lektion till annan ryttare. Gör man detta måste man informera sin ridlärare. Detta skall göras via elevportalen Hippocrates. Annan ryttare är någon som redan rider på ridskolan, i kvällsgrupp eller morgongrupp. Det är inte tillåtet att sälja lektioner till externa ryttare.

Uppsägning:

Uppsägning av ridplats skall ske senast 4 gånger innan betalningsperiodens slut. Uppsägning skall ske skriftligt via mail till: ridskolan@telia.com. Avslutas ridplatsen under pågående termin/betalningsperiod är man betalningsskyldig för sin bokade plats tills terminen är slut. Betald avgift återbetalas ej.